เครื่องตรวจเบาหวาน! อัพเกรดเครื่องเก่า เป็นเครื่องใหม่! จาก ACCU-CHEK เพียงซื้อแถบตรวจแอคคิว-เช็ค!


เครื่องตรวจเบาหวาน! ตรวจเบาหวานด้วยตัวเองได้แล้ว!

อัพเกรดเครื่องเก่า เป็นเครื่องใหม่! ✌️😍✌️

แอคคิว-เช็ค รุ่นเพอร์ฟอร์มา เป็น แอคคิว-เช็ค รุ่นไกด์

🌸 เพียงซื้อแถบตรวจ แอคคิว-เช็ค รุ่นไกด์ 🌸

🌸ขนาด 50 ชิ้น จำนวน 2 กล่อง ราคา 1,780 -.

🌸หรือขนาด 25 ชิ้น จำนวน 4 กล่อง ราคา 2320-.

วันนี้ - 30 มิ.ย. 62🌸

#ร้านขายยาศิริเวช #Sirivej #ที่ตรวจเบาหวาน #เบาหวาน #ACCUCHEK