เมื่อเรา ท้องเสีย ... ควรทำอย่างไร?ท้องเสีย โดยทั่วไปมักเกิดจากการกินอาหารและดื่มน้ำปนเปื้อนเชื้อโรคหรือจากรักษามือไม่สะอาด โดยอาการสำคัญจาก ท้องเสีย คือ การถ่ายอุจจาระตั้งแต่วันละ 3 ครั้ง และอาการที่สำคัญอีกอาการหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้รวดเร็วคือ อาการจากร่างกายขาดน้ำ (ภาวะขาดน้ำ) และสูญเสียเกลือแร่ที่ออกร่วมมาในอุจจาระ เวลาเรา ท้องเสีย เราจึงต้องให้สารละลายเกลือแร่ชดเชย (ORS) เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะค่ะ อาการ ท้องเสีย ส่วนใหญ่ เกืดจากสารพิษ เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อไวรัส จึงไม่จำเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อค่ะ ถ้ามีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดหรือเป็นน้ำซาวข้าว และ มีไข้สูง ให้ใช้ยาปฏิชีวนะค่ะ และสุดท้าย เด็กที่อายึต่ำกว่า 3 ปี และผู้สูงอายุ ไม่ควรซื้อยาหยุดถ่ายมารับประทานเอง ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เสียก่อน


วิธีป้องกันโรคท้องเสีย

- รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน

- กินอาหารสุกและปรุงใหม่เสมอ ดื่มน้ำสะอาด ระวังการกินน้ำแข็ง และดื่มนมสดเฉพาะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้น

- ล้างมือให้สะอาดเสมอโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

ดู 92 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • ร้านยา ศิริเวช