4 พฤติกรรมที่ทำให้ " เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ "อาการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัว เกิดได้หลายสาเหตุโดยสาเหตุที่ แอดมิน จะแนะนำวันนี้เป็นสาเหตุเบื้องต้น หากมีอาการหรือผลกระทบมากกว่านั้นควรพบแพทย์ ซึ่งอาการโดยทั่วไปคือแข็งตัวไม่นานพอบางรายมีอาการหลั่งเร็ว หลั่งไว ปัจจุบันการดำรงชีวิตของคนเราทำให้เกิดภาวะความเครียดจึงมีโอกาสป่วยด้วยอาการเหล่านี้มากกว่าในอดีต ทำให้เพศชายเสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสูงขึ้น

นอนดึก ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียถ้าไม่มีกิจกรรมทางเพศต่ำลง

อ้วนลงพุง หากมีโรคแทรกซ้อนเช่นเบาหวานความดันมีแนวโน้มที่จะเซ็กเสื่อมมากกว่าคนที่สุขภาพดี

ความเครียด ฮอร์โมนความเครียดจะไปสกัดกั้นการทำงานของฮอร์โมนเพศทำให้อารมณ์ทางเพศลดลง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มอาจกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ในช่วงแรก แต่หากดื่มมากเกินไปจะทำให้น้องชายไม่แข็งตัว

ดู 221 ครั้ง0 ความคิดเห็น