NUTRAKAL Joinfood DS

 

Each Capsules Contains :

Collagen Type II                 40 mg.

UCII (Undenatured Collagen Type II)

 

Direction: Take 1-2 capsules daily

 

นวัตกรรมใหม่  UC-II คอลลาเจนโครงสร้างสมบูรณ์

สร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อของร่างกาย

นวัตกรรมการผลิตใหม่ล่าสุดที่ได้จดลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการผลิตคอลลาเจนภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำ และไม่ใช้เอนไซม์ใดๆในกระบวนการสกัด เพื่อคงโครงสร้างคอลลาเจนที่สมบูรณ์ หรือที่เรียกว่า Undenatured Type II Collagen (UC-II) ซึ่งเป็นคอลลาเจนโครงสร้างที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับ CollagenType II ที่ร่างกายสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ (Triple Helix Structure) สามารถรับประทานได้ในปริมาณที่น้อยกว่า เพียง 40 มิลลิกรัม/วัน จะส่งผลให้ร่างกายกลับสู่สภาวะสมดุลของการสร้าง และซ่อมแซมข้อได้ตามธรรมชาติเป็นอย่างดี

 

UC-II ช่วยให้อาการของข้อเสื่อมลดลง

จากรายงานวิจัยที่ CrowlyD.C. และคณะ ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของUC-II ในผู้ป่วย

โรคข้อเข่าเสื่อมโดยให้ทานเปรียบเทียบกับกลูโคซามีนและคอนดรอยติน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่รับประทาน UC-II จะมีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมลดลงมากกว่ากลุ่มที่รับประทานกลูโคซามีนร่วมกับคอนดรอยตินอย่างชัดเจน ถึง 2 เท่า ในระยะเวลาเพียง 90 วัน

 

  • ลิขสิทธิ์เฉพาะของ USA

· เป็นคอลลาเจนโครงสร้างสมบูรณ์

· ทำงานที่กระดูกอ่อนบริเวณข้อโดยตรง

· รับประทานง่าย เพียงวันละ 40 มิลลิกรัม

· มีผลการวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพกว่ากลูโคซามีนและคอนดรอยตินถึง 2 เท่า

· ปลอดภัย ด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ

 

อย. 10-1-11457-1-0013

NUTRAKAL Joinfood DS

฿680.00ราคา
ปริมาณ
ลักษณะเม็ด
สารอาหาร
ยี่ห้อ
  • สามารถสั่งซื้อได้ที่
    โทร: 090-941-6565
    Line @sirivej

  • ร้านยา ศิริเวช